Tekst

 Vis tekster

layout: spacer

Varulve i Syd-Øst Europa

13 okt03

30 okt03

  af Anne

Lidt om varulve i Syd-Øst Europa, nærmere bestemt Schweiz, Østrig og Balkan. Skrevet dels ud fra forskellige baggrundsbøger, dels ud fra mine (Annes) betragtninger. Kommentarer og forslag modtages gerne (avratzer@yahoo.com) - dog er teksten meget integreret i Benediktes baggrundshistorie, så jeg vil ikke pille for meget ved den.

-------------------
- Schweiz: Hovedsageligt Børn af Gaia og Glasgængere, samt nogle Bengnavere og enkelte Sorte Furier. I de større byer samt mod syd-øst færdes af og til nogle Skyggeherrer og Sølvtænder, og i det nordlige og nord-østlige trækker nogle Fenrir af og til over grænsen fra Syd-Tyskland
og Østrig.

Børn af Gaia, Glasgængere og Furier holder mest til i de større byer (Geneve, Zürich, osv.), hvor de ofte er involveret i de utallige internationale organisationer, Schweiz er kendt for. Mange Glasgængere samles også omkring uddannelsesinstitutioner og teknologivirksomheder. Skyggeherrer og Sølvtænder kommer til Schweiz for at pleje deres administrative og finansielle interesser i menneskeverdenen, men nøjes som regel med at være på gennemrejse i Glasgænger-territorie. Mange studehandler bliver indgået mellem disse tre septer for at undgå konflikter mens der gøres forretninger... Bengnavere bor i byerne, hvor de plejer at bo, mens Fenrir patruljerer naturområderne i Schweiz og gør deres til at holde en del af Schweiz nogenlunde utæmmet.

- Østrig: Sammen med det tidligere Øst-Tyskland og Polen hjemsted for nogle af de mest ekstremistiske og voldelige Fenrir-septer. Dette gør, at de fleste andre stammer holder sig fra Østrig, omend man finder nogle Bengnavere og Glasgængere og enkelte Børn af Gaia i de fleste større byer. Skyggeherrerne prøver at få fodfæste sydfra, men Østrig har endnu ikke tilstrækkelig strategisk interesse for dem til at tiltrække sig det helt store resourceforbrug. Hvis Skyggeherrerne bliver mere trængt i Balkan end de er nu, kan det meget hurtigt ændre sig, og i så fald vil det sikkert komme til kamp mellem dem og Fenrirerne i Østrig.

- Balkan: Traditionelt Skyggeherre-territorie, og de seneste år hjemsted for brutale slag mellem dem og Sølvtænderne, efter at sidstnævnte har set deres magtbase i Rusland smuldre, og nu prøver at samle så mange stumper som muligt. Mange af disse slag har Ormens stank over sig, og føres ofte gennem de menneskelige befolkninger. Disse har f.eks. manifesteret sig som de etniske udrensninger, verden var vidne til i 90'erne. Få andre stammer (udover Bengnavere, der bedre end nogen andre kan overleve i et samfund, der er ved at falde fra hinanden) prøver at lægge billet ind på Balkan, men en del Sorte Furier kæmper for deres slægtsfolk blandt Romaerne, og ulve fra Schweiz kæmper for at begrænse skaderne på Gaia sammen med de få Skyggeherre-septer, der ikke har for travlt med stammens traditionelle interne og eksterne magtkampe.