Tekst

 Vis tekster

layout: spacer

Åndestormen for turister

11 dec06

11 dec06

  af Tobias

En kort tekst der fortæller de fakta om åndestormen vi i København er enige om. Læs det hvis din karakter besøger sjælland og spil efter det.

Område
- Åndestormen dækker hele Sjælland. Det yderste (nord)-vest Sjælland er dog begyndt at blive renset efter et opgør kort før landsblotet 2006 hvor de københavnske ulve fik bugt med et stort ormebæst der lå og avlede mere orm.
- Langeland er uberørt af åndestormen.
- Store dele af Amager er et ødeland. Metroen suger al sin kraft derude så det er et tomt og trøstesløst sted hvor luften altid bevæger sig i samme retning. Åndestormen bremses kraftigt ved Field's og derfor er det sydligste Amager relativt rart. Øresundsbroen stopper fuldstændigt for åndestormen da ulvene i Malmø har lavet en kraftig blokering.

Åndestormen er centreret om Nørreport Station hvor ventilationsristene spyer fælhed op fra undergrunden og danner en slags gigantisk tornadobevægelse i hele byen. S-tog og metro er dødbringende, mens der muligvis er dele af kloaksystemet der er 'rent'. I det indre København er Søerne og Jarmers plads de vigtigste værn mod stormen men der er også Field's og kanalerne på Amager, samt voldene ved Christianshavn. Udenfor selve københavn ændrer Stormen karakter fra tornado der virvler rundt, til en slags mørkt tidevand der i bølger udgår fra København. Bølgerne skifter i styrke med forskellige cyklusser vi er ved at undersøge, men ikke helt forstår endnu. En række hellige steder og lokale ånder gør modstand mod bølgerne og fungerer som bølgebrydere eller små dæmninger rundt omkring - men kun på meget lokalt plan.

Effekt
Den nære umbra, halvskyggen, er generelt kaotisk, fyldt med ondsindede skripier og livsfarlig hvis ikke man ved man er et sikkert sted (så som Jarmers Plads og vores riteplads på det sydligste Amager Fælled). De fleste ånder er ondsindede, bange og syge - man kan som hovedregel ikke forvente deres hjælp og risikerer at blive angrebet af selv ånder der normalt vil være venligtsindede.

På denne side af skellet kan man også mærke stanken af orm og generel korruption og det er fysisk kvalmende at være i åndestormen hvis ikke man har vænnet sig til det. Hvis man tager sig tid til at vænne sig til det vil man stinke selv efter man forlader stormen, indtil man gennemgår passende renselsesriter.

Gaver er generelt svækkede i deres virkning. De der kræver ånders hjælp virker slet ikke. Andre er upålidelige og uforudsigelige, men altid mindre hjælpsomme end normalt. I krigsform heler vi markant langsommere end normalt, men også dette er varierende med tid og sted.