Tekst

 Vis tekster

layout: spacer

Fysisk kalibrering til blot i Troldhøj 6. juni 2020

09 jun20

09 jun20

  af René

Vi mødtes en uge før blotet for at tale om vores ønsker til det spilafvikling, fortælling, etc, i forhold til pandemi og beredskab omkring det.

Nedenstående er gældende retningslinier for det blot alene. Vi evaluerer efterfølgende og rekalibrerer inden det næste blot.

Ja tak-listen
- Gerne kramme, holde hænder, holde fast i folk, etc.
- Vi har fælles kniv og knogle
- Gerne tale/råbe ansigt til ansigt på meget kort afstand (undtagelse: Cecilie)
- Male/sode/etc andre i ansigtet

Nej tak-listen
- Vi rører ikke ved hinandens mad eller putter mad i munden på folk.
- Vi drikker ikke af samme flaske/kop/kar/etc
- Vi holder i store træk vores ingamefortælling virusfri (det findes, men ikke som aktivt plot)

Ting vi gør anderledes uden at gøre et nummer ud af det (ingen ulve siger "det var sjovt vi lige gør sådan her til en forandring")
- Alle drikker af egen kop/skål/krus/etc
- Mad er opdelt i poser så man har sin egen portion
- Hvis vi vil tale/råbe til Cecilie tæt på, sker det til siden eller bagsiden af hovedet, ikke til fronten.
- Afsprit hænder efter eget ønske og behov, men så vidt muligt diskret (ikke en kæmpe pumpe midt i cirklen).

At bemærke om stopord
Selv om vi tilstræber at holde spillet kørende, er det absolut i orden at afbryde hvis behovet skulle opstå.

Vi har ikke et specifikt stopord da de erfaringsmæssigt kan være svære at huske i en presset situation. Hellere bryde karakter, bruge folks rigtige navne, sige "offgame", eller andet som helt oplagt er spilstoppende.

Vi afbryder helst ikke spillet for at opklare plot, historie eller karakterdrevet konflikt, men løser det gennem spil eller ved at lave opfølgende aftaler eller om nødvendigt reparere hvis noget er skudt helt galt afsted. Meget kan ordnes gennem kreativ fortælling.
Vi afbryder gerne spillet for at passe på de rigtige mennesker som leger sammen.

Hvis man opdager at de retningslinier vi har aftalt alligevel er problematiske, er det selvfølgelig også en god grund til at afbryde eller alternativt trække sig ud af en situation, hvis man fornemmer den kan udspille sig selv uden det gør noget.