Tekst

 Vis tekster

layout: spacer

Litaniet ifølge Drageild

19 jun03

18 nov04

  af Jorgo

Litaniet - Som Drageild fortolkede det


* Garou shall not mate with Garou * (Garou må ikke parre sig med Garou)

Betyder at Garou ikke må få børn med andre Garou. De må gerne dyrke sex og alt det der, men ingen børn. En Metis er en hindring for det kobbel der er så uheldig at løbe med den. De har et handikap de skal have overvundet ved siden af den kamp de deler med sunde Gylfin. Dog skal de hædres, hvis de overvinder det handikap. Det er en udfordring som overgår de flestes.

* Combat the Wym whereever it dwells and whenever it breeds * (Bekæmp Wyrmen hvor den holder til og når den yngler)

Det er rigtigt, men man skal vælge kampen og dens natur med omhu. Det er også vigtigt at bekæmpe wyrmen, ikke bare hvor den er, men også hvor den avler - hvilket mange glemmer! De gode avlesteder kan dog ofte overraske. Wyrmen avler nemlig fortrinsvist, hvor Væveren er stærk, og de to fjender kan aldrig skildes ad. Isoleret set er Wyrmen ikke andet end destruktion, men den eneste måde vi møder ham på er som korruption - dvs fordrejelse af Væverens værk. Det er først i foreningen med Væveren, at han bliver vores fjende. Wyrmen må aldrig ignoreres, men det er en lige så stor fejl at se Væveren som et uskyldigt offer i dette, da det er fra hende det oprindelige vanvid stammer.

* Respect the territory of Another * (Respekter andres territorium)

En sept er bundet til det land den beskytter med et bånd som kun kan lignes ved spædbarnets bånd til dets moder. En stamme er bundet af kultur og ånd til hinanden. Begge bånd bør indgyde en fremmed forstigtighed, når han bevæger sig på fremmed jord. Især over for nabosepterne bør man træde varsomt, da man oftest vil komme til at samarbejde med dem.

* Accept an honorable surrender * (Accepter en ærefuld overgivelse)

At slagte en Gylfin i en duel er at bringe skam over sit navn og sin familie. Bed modstanderen overgive sig, hvis ikke han selv gør. Der er brug for hver en kriger i live. Ormens og Væverens væsner følger dog ikke disse regler, og kan man ikke stole på at de accepterer ens egen overgivelse, bør man heller ikke acceptere deres. Generelt overgiver man sig selvfølgelig ikke til hverken Ormens eller Hels håndlangere.

* Submit to those of higher station * (Underkast dig dem af højere stand)

Det er de ældste der bærer visdommen og erfaringen, så det ville være klogt at høre efter! Det betyder ikke at de altid har ret, og du skal forsigtigt stille spørgsmål ved tingene. Husk dog, at ikke alle stammer ønsker spørgsmål - de kan tage det som en krænkelse. En god alpha skal dog vise sin styrke ved at kunne lytte til sine septfæller - også selvom de er uenige med ham.

* The first share of the kill for the greatest in station * (Første del af byttet til den af højeste stand)

At bøje sig for sine ældste er at lytte til Moderens og Manis kald i ens hjerte. Det er at give ulven, hvad den kræver. At nyde madofret fra sine yngre er at høste frugten af sin alder og at styrke den arm der leder.

* Ye shall not eat the flesh of humans * (Du skal ikke spise menneskekød)

I ældre tider var det at optage sin afdøde familie eller ærede fjender i sig en måde at lade fortiden leve videre i sig, så man ikke glemte den eller behøvede at tage sit fokus væk fra nutiden for at kende den. Siden blev skikken besmidtet af Ormen således at smagen af menneskekød giver lyst til mere. Det får rovdyret op i os og slår vort fokus på kampen for Moderen i stykker. Udvælg med stor omhu, hvem I ærer med den gamle skik og lad det altid være jeres ligeværdige, så I ikke begynder at se dem I beskytter som jeres bytte.

* Respect for those beneath ye - All are of Gaia * (Respekt for dem under dig - alle er af Gaia)

Det siger sig selv. Alt levende er Gaias børn, og skal derfor respekteres. Respekt kommer i mange former og er også at tugte dem der ikke respekterer dig. Liv skal altid respekteres, intelligens skal ofte hjælpes.

* The Veil shall not be liftet * (Sløret skal ikke løftes)

Det har længe været nødvendigt at beskytte både menneskeheden og Garou med Sløret. Men der vil komme en dag, hvor det er nødvendigt at løfte det. Når den endelige kamp står, vil vi stå stærkt med en masse allierede. Mennesket vil ikke bare være Ormens slaver.

* Do not suffer thy people to tend thy sickness * (Du skal ikke lade dit folk lide under din sygdom)

Dette er en meget gammel lov, og den er blevet håndehævet med stor strenghed og brutalitet. I dag er sygdom dog lettere at kurere og behøver ikke at ligge septen til last. Derfor at det særdeles vigtig at huske at sygdom ligger ÅNDEN så meget mere til last! Et hospitalsophold kan måske fjerne kræften fra dit bryst eller hjælpe dine knogler til at gro hurtigere sammen og flængerne i din ryg til at hele uden ar. Men en sådan heling er falskhed og Vævergift! Din dårligdom er din egen at bære - en udfordring som Gaia har valgt at give dig og ingen andre. Vi støder ikke længere de syge ud , eller lader dem dø i rituel kamp. Helbredelsen er blevet vort eget ansvar. Hvis du er bestemt til at dø, så dø og lad ikke Væveren friste modet fra dig.

* The leader may be challenged at any time during peace * (Lederen må udfordres i fredstider)

Det er vores ret og ansvar at udfordre lederens beslutninger eller position, hvis vi mener, at det han gør er forkert. Udfordringer sikrer at alphaen altid er den stærkeste og giver god træning til resten af septen. Det holder alle skarpe, både af sind og af krop.

* The leader may not be challenged during wartime * (Lederen må ikke udfordres i krigstider)

Så snart man er blevet enige om hvilken vej man skal gå eller hvad man skal gøre i en situation så er en kontrær varulv kun i vejen og til fare for alle andre. Hvis en leder begår en fejltagelse når gruppen er i ilden, så må han bøde bagefter. Ellers skal man trække sig tilbage. Denne passive modstand er ikke en udfordring på lederen.

* Ye shall take no action that causes a Caern to be violated * (Du må aldrig handle så en Caern bliver krænket)

Siger sig selv...