Sept

   Aktive
   Inaktive / opløste
   Alle

layout: spacer

Aktive Medlemmer af HimmelhøjHimmelhøj


  • De kobbelløse

Himmelhøj er et gammelt vi, der engang var kendt som Svanereden.

Himmelhøj er et ungt vi, der blev generobret i efteråret 2009.

Jarmers Sept er en cirkel af ulve der kaldte sig en sept før de var det, og svor at kæmpe for det kommende vi. Nu kæmper de for den sidste sejr.